Lice siromaha

Lice siromaha

Tuga. Jad.
Zapuštena prljavo-bijela brada.
Debele bore natopljene suzama,
U njima urezan mukotrpan neplaćen rad.

Oči se cakle.
Skrivaju se pred pogledima sažaljenja.
Umorna, pognuta ramena.
Nada nesta.

                                   Jan Ljubas, 7.b